Executive Search

Med Executive Search menas rekrytering av de allra högsta cheferna.

När passar Executive Search bäst?

Executive Search är det du söker när du behöver hitta och rekrytera precis rätt ledare eller specialist med spetskompetens inom sitt område.

Rekommendationer

Ett av Sverige vassaste bolag inom Executive Search är K2 Search AB

chefsrekrytering = executive search

Förstudie

För att matcha en Executive Search rekrytering väl krävs en detaljerad förstudie.

executives