Rekyteringsbranschen

Rerkyteringsbranschen är under ständig förändring. Framtidens rekrytering kan bli mer omvänd än vad den är 2020. Branschkunskapen inom varje segment blir allt mer viktigt. Föreståelse för hur just en specifik bransch fungerar och agerar blir mer avgörande om en kandidat är hetast eller ej.

Omvänd rekrytering

I stället för att utgå från företagen som har behovet av att rekrytera utgår man allt oftare från talangerna, och arbetar precis som agenter för idrottsspelare.

Agenter blir vanligare

Agenter (s.k. insiders) kommer att vara framgångsnycklar framför traditionella rekryteringskonsulter (s.k. outsiders)

headhunter